Benedikcionál

Všechny uvedené texty jsou převzaty z českého překladu Benedikcionálu (Obřady žehnání, © Česká biskupská konference, KNA, 2013).
Uvedeny jsou většinou zkrácené obřady či obřady mimo mši.

Žehnání vody

Žehnání při zásnubách

Žehnání rodin

Žehnání rodin při návštěvě

Žehnání dětem

Žehnání manželů s obnovou manželských slibů

Žehnání drobných předmětů náboženské úcty

Žehnání růžence

Žehnání adventního věnce

Žehnání betlémského světla

Žehnání vody, kadidla a křídy

Žehnání tříkrálovým koledníkům

Žehnání poutníkům

Žehnání na cestu

Žehnání auta a lodi

Žehnání nového domu nebo bytu

Žehnání praporu

Žehnání zvířatům

Žehnání polí, luk a pastvinSLAVENÍ ŽEHNÁNÍ

Slavení žehnání má dvě hlavní části: zvěstování Božího slova a chvála Boží dobroty s prosbou o jeho pomoc. Slavení obvykle obsahuje krátký úvodní a závěrečný ritus.
Hlavní prvky, kterými jsou hlásání Božího slova a modlitby církve, nemají nikdy chybět, a mají být odlišeny od ostatních prvků a to i v kratší formě obřadu.

První část směřuje k tomu, aby se žehnání stalo skutečně posvátným znamením, které dostává smysl a účinnost z hlásání Božího slova. Středem této části je zvěstování Božího slova, ke kterému se vztahuje jak předchozí vybídnutí, tak krátké vysvětlení, povzbuzení nebo homilie, které lze podle vhodnosti připojit. Aby se povzbudila víra těch, kteří jsou přítomni, lze podle vhodnosti vložit žalm, zpěv, nebo posvátné mlčení, zvláště čte-li se více lekcí.

Druhá část směřuje k tomu, aby obřady a prosbami byl chválen Bůh a byla vyprošována pomoc skrze Krista v Duchu svatém. Centrem této části je formule žehnání, čili prosba církve, která je obyčejně doprovázena zvláštním znamením.

K větší podpoře modlitby přítomných se mohou přidat přímluvné modlitby, které podle zvyklosti modlitbu žehnání buď předcházejí, nebo po ní následují.


plná verze