Žehnání drobných předmětů náboženské úcty

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Na několika místech je text nepatrně upraven. Benedikcionál uvádí také delší obřad.

 

Žehnající řekne:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

Všichni odpovědí:

A dej nám svou spásu.

Potom žehnající osloví přítomné, aby je připravil k účasti na slavení obřadu.

 

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Řím 8,26b.27b

Vždyť ani nevíme, oč se máme vlastně modlit. A tu sám Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit, a jeho přímluva za křesťany je ve shodě s Boží vůlí.

Kol 3,17

Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Lk 11,9-10

Říkám vám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám! Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře.

 

Následuje žehnací modlitba, žehnající ji pronáší s rozpjatýma rukama:

a)  Při žehnání jakéhokoliv předmětu

Ať Bůh svým požehnáním upevní a podpoří
tvé (vaše) přání a touhu po zbožnosti,
abys (té) bez úhony prošel (prošla) tímto pozemským životem
a šťastně dosáhl (a) života věčného.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.

 

b)  Při žehnání malého křížku

Bože, ty jsi původce a zdroj všeho požehnání,
ty se raduješ, když se upevňuje
a roste zbožnost tvého lidu;
stůj při těch, kdo budou s vírou
a úctou užívat tento křížek,
a dej, ať jim to prospívá
k prohloubení jejich víry a zbožnosti.
Skrze Krista, našeho Pána.

Všichni odpovědí:

Amen.