Žehnání růžence

Text je převzat z Obřadů žehnání (© Česká biskupská konference, KNA, 2013). Benedikcionál uvádí také delší obřad.

Žehnající řekne:

Pane, ukaž nám své milosrdenství.

Všichni odpovědí:

A dej nám svou spásu.

Potom žehnající osloví přítomné, aby je připravil k účasti na slavení obřadu.

 

Někdo z přítomných nebo sám žehnající přečte krátký text z Písma svatého, např.:

Lk 2,51b-52

Ježíšova matka všechno uchovávala ve svém srdci. Ježíš pak prospíval moudrostí, věkem a oblibou u Boha i u lidí.

Sk 1,4

Ti všichni jednomyslně setrvávali v modlitbách spolu se ženami, s Ježíšovou matkou Marií a s jeho příbuznými.

 

Následuje žehnací modlitba, žehnající ji pronáší s rozpjatýma rukama:

Požehnaný jsi, Bože, 
náš nebeský Otče, 
ty nám, když se modlíme růženec, 
dáváš připomínat si a s vírou oslavovat 
události ze života tvého Syna; 
vyslyš naše prosby a uč nás, 
ať podle příkladu Panny Marie 
ukládáme a uchováváme ve svém srdci Ježíšovy 
radosti, utrpení a oslavení.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Všichni odpovědí:

Amen.

Nebo:

Naplň, Bože, svým požehnáním každého,
kdo při modlitbě bude používat tohoto růžence,
rozjímat při tom o tajemstvích
života, smrti a vzkříšení
našeho Pána Ježíše Krista
a utíkat se pod ochranu jeho matky Panny Marie;
ve jménu Otce i Syna + i Ducha Svatého.

Všichni odpovědí: 

Amen.