Mobilní verze portálu Liturgie.cz
Některé liturgické texty „do terénu“.Liturgický kalendář

Misálek na rok 2020-2021

Lekcionář (čtení ke mši)

Benedikcionál a žehnání

Eucharistická adorace

Křest v nebezpečí smrti

Biřmování v nebezpečí smrti

Rozhřešení v nebezpečí smrti

Svaté přijímání nemocných

Pomazání nemocných a viatikum

Křesťanský pohřebplná verze Liturgie.cz