Mobilní verze portálu Liturgie.cz
Některé liturgické texty „do terénu“.



Liturgický kalendář

Misál

Lekcionář (čtení ke mši)

Benedikcionál a žehnání

Eucharistická adorace

Křest v nebezpečí smrti

Biřmování v nebezpečí smrti

Rozhřešení v nebezpečí smrti

Svaté přijímání nemocných

Pomazání nemocných a viatikum

Křesťanský pohřeb



plná verze Liturgie.cz