SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Každý kněz může slavit nebo koncelebrovat tři mše svaté – ovšem pouze tehdy, slaví-li je v určeném čase.

 


zpět