Odpovědi ke mši svaté v chorvatštině

 

Znamení kříže

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Amen.

Pozdrav

Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama!

I s duhom tvojim.

Úkon kajícnosti

Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišlju, riječju, djelom i propustom: moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim Blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu.

Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Amen.

Kyrie

Gospodine, smiluj se.
Kriste, smiluj se.
Gospodine, smiluj se.

Gloria

Slava Bogu na visini.
I na zemlji mir ljudima dobre volje.
Hvalimo te.
Blagoslivljamo te.
Klanjamo ti se.
Slavimo te.
Zahvljajujemo ti radi velike slave tvoje.
Gospodine Bože, Kralju nebeski, Bože oče svemogući.
Gospodine, Sine jedinoro đeni, Isuse Kriste.
Gospodine Bože, Jaganjče Božji, Sine Očev.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Koji oduzimaš grijehe svijeta, primi našu molitvu.
Koji sjediš s desne Ocu, smiluj nam se.
Jer ti si jedini svet.
Ti si jedini Gospodin.
Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste.
Sa svetim Duhom, u slavi Boga Oca.

Amen.

Odpověď po čtení

Riječ je Gospodnja.

Bogu hvala.

Dialog před evangeliem

Gospodin s vama.

I s duhom tvojim.

Čitanje Evanđelja po ...

Slava tebi, Gospodine.

Aklamace po evangeliu

Riječ je Gospodnja.

Slava tebi, Kriste.

Krédo

Vjerujem u jednoga Boga,
Oca svemogućega,
stvoritelja nebe i zemlje,
svega vidljivoga i nevidljivoga.

I u jednoga Gospodina Isusa Krista,
jedinoro đenoga Sina Božjega.
Rođenog od Oca prije svih vjekova.
Boga od Boga, svjetlo od svjetla,
pravoga Boga od pravoga Boga.
Rođena, ne stvorena, istobitna s Ocem,
po kome je sve stvoreno.
Koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja
sišao s nebesa.
I utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice: i postao čovjekom.
Raspet također za nas: pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan.
I uskrsnuo treći dan po Svetom pismu.
I uzašao na nebo: sjedi s desne Ocu.
I opet će doći u slavi suditi žive i mrtve,
i njegovu kraljevstvu neće biti kraja.

I u Duha Svetoga, Gospodina i životvorca;
koji izlazi od Oca i Sina.
Koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi:
koji je govorio po prorocima.

I u jednu svetu katoličku i apostolsku Crkvu.
Ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha.
I iščekujem uskrsnuće mrtvih.
I život budućega vijeka.

Amen.

Odpověď po modlitbách k přípravě darů

Blagoslovljen Bog u vijeke.

Modlitba nad dary

Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu.

Primio Gospodin žrtvu iz tvojih ruku na hvalu i slavu svojega imena, i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj Crkvi.

Dialog před prefací

Gospodin s vama.
I s duhom tvojim.
Gore srca.
Imamo kod Gospodina.
Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
Dostojno je i pravedno.

Svatý, Svatý, Svatý

Svet, svet, svet Gospodin Bog Sabaot.
Puna su nebesa i zemlja tvoje slave.
Hosana u visini.
Blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje.
Hosana u visini.

Tajemství víry

Tvoju smrt, Gospodine, naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.

Otče náš

Oče naš, koji jesi na nebesima,
sveti se ime tvoje,
dođi kraljevstvo tvoje,
budi volja tvoja,
kako na nebu tako i na zemlji.
Kruh naš svagdanji daj nam danas.
I otpusti nam duge naše
kako i mi otpuštamo dužnicima našim.
I ne uvedi nas u napast,
nego izbavi nas od zla.

Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoču tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od svakog grijeha i sigurni od sviju nereda: čekajući blaženu nadu: dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.

Jer tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.

Pozdravení pokoje

Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem; molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje Crkve; daruj joj mir i jedinstvo kako je volja tvoja. Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.

Amen.

Mir Gospodnji bio vazda s vama.

Pružite mir jedni drugima.

Beránku Boží

Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se.
Jaganjče Božji, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir.

Modlitba před přijímáním

Evo Jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu Jaganjčevu.

Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ, i ozdravit će duša moja.

Požehnání

Gospodin s vama.

I s duhom tvojim.

Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.

Amen.

Propuštění

Idite u miru.

Bogu hvala.


zpět


zpět na hlavní menu