Liturgie.cz

Mobilní verze portálu liturgie.cz
Některé liturgické texty "do terénu".
Liturgický kalendář

Misálek na rok 2019

Lekcionář (čtení ke mši)

Breviář

Benedikcionál a žehnání

Eucharistická adorace

Křest v nebezpečí smrti

Biřmování v nebezpečí smrti

Rozhřešení v nebezpečí smrti

Svaté přijímání nemocných

Pomazání nemocných a viatikum

Křesťanský pohřebplná verze liturgie.cz